Arabistanlı Lawrence meğerse Siyonistmiş

Osmanlı'ya karşı 1916-1918'de Arap isyanını örgütlemesiyle adı 'Arabistanlı Lawrence'e çıkan Britanyalı casus Thomas Edward Lawrence'in aslında 'sıkı Siyonist' olduğu öne sürüldü.

KUDÜS - Osmanlı'ya karşı 1916-1918'de Arap isyanını örgütlemesiyle adı 'Arabistanlı Lawrence'e çıkan Britanyalı casus Thomas Edward Lawrence'in aslında 'sıkı Siyonist' olduğu öne sürüldü. 1962'de çekilen 'Arabistanlı Lawrence' filmiyle ölümsüzleşip Bush yönetiminin Ortadoğu politikalarına da esin kaynağı olan Lawrence'ı, Britanyalı Yahudilik tarihçisi Sir Martin Gilbert 'Ciddi bir Siyonist' olarak tanımladı.
Piyasaya çıkacak 'Churchill ve Yahudiler' adlı kitabında Lawrence'ın Siyonistliğini anlatan Gilbert, casusun Filistin topraklarının o dönemde henüz kurulmamış 'Yahudi Devleti'ne ait olduğuna inandığını söyledi. 1921'de Churchill'e danışmanlığı sırasında tuttuğu zabıtlarda Siyonizme sempatisini gösteren Lawrence, Akdeniz'den Ürdün Nehri'ne dek Filistin bölgesini 'Yahudi Ulusal Evi' diye tanımlamış. "İsrailli bakış açısının en ilginç tarafı Arabistanlı Lawrence hakkında. Büyük Arapçı, doğru mu? 1920'lerde Arapları devlet kurmaya iten adam. Daima Arap kaftanları giyinirken resmedildi" diyen Gilbert, şöyle devam etti:
Arapları küçümsemiş
"Oysa Filistinli Araplar ve bölgenin geri kalanı için tek umudun Yahudi devleti olduğuna inanırdı. Yahudi devleti kurulursa, Araplara 20. yüzyılda
ilerlemelerini sağlayacak modernliği getireceğine inanırdı."
Lawrence, Yahudi devletinin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Chaim Weizmann ile geleceğin Irak Kralı Faysal arasında Arap-İsrail anlaşmasına da arabuluculuk etmiş. Anlaşma, 'İngilizlerin bir Arap devletinin kurulması vaadine karşılık Yahudilerin Filistin'e dönmelerine ve Yahudi Ulusal Evi'ne ilişkin Balfour deklarasyonunun uygulanmasına izin veriyor.' Lawrence, Faysal'ın Irak Kralı, kardeşi Abdullah'ın Ürdün Emiri olarak görevlendirildiği 1921'deki Kahire konferansıyla ilgili notlarında, Emir Abdullah'ın işinin anti-siyonizmi kontrol etmek, Ürdün'den Yahudi Ulusal Evi'ne sızmasını engellemek olduğunu söylüyor.
Weizmann'ın biyografisini yazan İbrani Üniversitesi'nden Norman Rose, Lawrence'ın Yahudi liderine hayran olduğunu belirtiyor. Lawrence, Weizmann'a şüpheci bakan Kudüs Başpiskoposu'na da Siyonist liderin 'büyük adam' olduğu telkininde bulunmuş. (Independent)