Arestis davası için temyiz yok

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Kıbrıs Rum yönetiminin, Ksinedes Arestis davasının, temyiz vazifesi gören büyük daireye gönderilmesine yönelik başvurusunu reddetti.

STRASBOURG - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Kıbrıs Rum yönetiminin, Ksinedes Arestis davasının, temyiz vazifesi gören büyük daireye gönderilmesine yönelik başvurusunu reddetti. Bu karar sonrası AİHM'nin bekleyen mülkiyete dair yaklaşık 1400 başvuruyu KKTC'deki Taşınmaz Mal Komisyonu'na (TMK) yönlendirmesi bekleniyor. Karar TMK'nın iç hukuk mekanizması olarak görülmesi için içtihat oluşturacak ve sonraki davalara emsal teşkil edecek. AİHM, davada TMK'nın önerisini esas alıp 800 bin avro tazminat belirlemişti.