Avrupa, sınırını çizip kimliğini tanımlamalı

Belki de Avrupa'da ocağın üzerine biraz fazlaca et atılmaya başlanıyor... 15'ler Avrupası'nın 25 ülkeye genişlemesinin üzerinden yalnızca sekiz ay geçmesinin ardından, geçen aralık ayında Türkiye ve Hırvatistan ile katılım müzakerelerinin başlatılması kararı alındı.

Belki de Avrupa'da ocağın üzerine biraz fazlaca et atılmaya başlanıyor... 15'ler Avrupası'nın 25 ülkeye genişlemesinin üzerinden yalnızca sekiz ay geçmesinin ardından, geçen aralık ayında Türkiye ve Hırvatistan ile katılım müzakerelerinin başlatılması kararı alındı. 2007 yılında Romanya ve Bulgaristan'nın katılacağı zaten bilinen bir husus. Nihayetinde 29 ülkeden oluşan bir Avrupa havası halihazırda esmekte...
Bununla birlikte bakışlar daha da öteye uzanıyor. Ukrayna'daki 'turuncu devrimin' kışkırttığı sarsıntı, Avrupa Parlamen-tosu'nu bir önceki gün Ukrayna'ya 'sonunda büyük bir olasılıkla kendisinin de içinde yer alacağı bir Avrupa tablosu' vaat eden bir kararı oylamaya itti.
Kuyruk uzun
Şimdilik aşağı yukarı herkes sınırların yakınlarında motorları ısıtıyor:
Doğuda Beyaz Rusya ve Balkan ülkeleri, güneyde ise halihazırda talepte bulunmuş olan Fas... Çok yakında sıra diğer tüm Magrip ülkelerine mi gelecek? Hatta belki bir gün de sıra Rusya'ya ve onun eski Kafkas cumhuriyetlerine kadar gelecek.
Ankara'ya Avrupa Birliği üyeliği için yeşil ışık yakılması 'Türk meselesi'ni değil Avrupa Birliği içerisinde 'Avrupa meselesi'ni gündeme getirdi. Aşağıdaki iki soruyla çözülecek bir soruna şimdiye kadar, gerek AB hükümetleri gerek Avrupa Komisyonu üyeleri, tam bir yanıt vermeyi reddettiler ve reddetmeye de devam ediyorlar: 'Avrupa'nın sınırları bozulmadan nereye kadar uzanabilir?' ve 'Şayet Avrupa kimliği diye bir şey mevcut ise, o nedir?'
Açıklığa ihtiyaç var
Avrupa'nın uzun tarihi boyunca değerleri ve görünümü, bir çeşit ebedi bir devinim içerisinde, birçok defalar deri değiştirmiştir. Öte yandan 50 yıldır barış, özgürlük, demokrasi ve insana saygı değerleri konusunda kendisiyle barışmıştır.
Temelleri dünyanın tamamına genişletilebildiğine göre, Avrupa'nın fiilen göz ardı edilen sınırlarını tanımlamak için, bazılarının tanımladığı gibi, 'güçlü çekirdek' yeterli midir?
Yeni Avrupa anayasasını onaylamaya ve Türkiye'ye evet demeye davet edilen Avrupalıların açıklığa ihtiyaçları var.
Avrupa ve Avrupa'nın kaderi konusunda minimum da olsa bir kesinliğe...
Aksi takdirde kamuoyunda gittikçe artan Avrupa şüpheciliğinden şikâyet edilmemesi gerekir. Siste zorlukla ilerlemeye çalışırken, asgari de olsa, ihtiyari bir tepki oluşur. (İtalyan gazetesi, başyazı, 17 Ocak 2005)