'Bağımsız Kosova'yı tanıma formülleri

Balkanlar'da sekiz yıldır BM'nin idare ettiği Kosova'ya 'bağımsızlık' formülü arayan Batı, AB ve NATO üyelerinin tek taraflı adımlarıyla uluslararası tanıma hesabı yapıyor.

VİYANA - Balkanlar'da sekiz yıldır BM'nin idare ettiği Kosova'ya 'bağımsızlık' formülü arayan Batı, AB ve NATO üyelerinin tek taraflı adımlarıyla uluslararası tanıma hesabı yapıyor. Ancak bunun Sırbistan'ın yanında duran Rusya'yla yeni bir kriz yaratması bekleniyor.
BM'nin Kosova arabulucusu Martti Ahtisaari, Kosova raporunu önceki gün Temas Grubu'nu oluşturan ABD, Rusya, Britanya, Fransa, Almanya ve İtalya'ya sundu. Raporda ne Kosova'ya doğrudan bağımsızlıktan ne de Sırbistan'ın Kosova üzerinde egemenlik hakkından söz ediliyor. Bunun yerine Kosova'nın IMF, Dünya Bankası ve BM'ye üye olabilmesi, kendi güvenlik güçlerini kurması ve vatandaşlarına pasaport dağıtması gibi 'egemen devlet' vasıfları edinmesi üzerinde duruluyor. Kosova'daki uluslararası yönetim, BM'den AB'ye geçiyor. Kosova'daki 175 bin Sırp'a özerklik ve Belgrad'la doğrudan ilişki kurma yetkisi tanıyor. Belgrad, Priştina aracılığıyla Sırp bölgesini finanse edebilecek. Sırp Ortodoks kiliselerinin bulunduğu bölgeler koruma altına alınacak.
BM Güvenlik Konseyi'ne sunulacak tasarı, bağımsızlığı değil, idare devrini konu alacak. Karar çıkarsa, Kosova'nın birkaç ay içinde AB ve NATO üyelerince tanınması öngörülüyor. Ama Konsey'de veto yetkisi olan Rusya, Belgrad'ın rızası olmadan Kosova'nın tanınmamasında ısrarlı. Moskova, Kosova'ya karşı Abhazya, Güney Osetya ve Transdinyester'in bağımsızlığının tanınması kartını da elinde tutuyor. (Times, Financial Times)