Batı-İslam uzlaşısı mümkün

BBC için 27 ülkede, 28 bin 369 kişiyle yapılan ankete göre, çoğunluk
'Medeniyetler Çatışması' tezine inanmıyor: Yüzde 56, kültürler arasında ortak zemin bulunacağına inanıyor. 'Çatışma kaçınılmaz' diyenler yüzde 28. Türklerin yüzde 49'u iyimser.

LONDRA - 11 Eylül sonrası Bush yönetiminin estirdiği savaş rüzgârlarına karşın, küresel çapta bir anket çoğunluğun Batı ile İslam âlemi arasında ortak zemin bulunduğuna inandığını ortaya koydu. BBC için 27 ülkede 28 bin 369 kişiyle yapılan ankete katılanların yüzde 56'sı kültürler arasında ortak zemin gördüklerini, yüzde 28'i kültürlerarası çatışmanın kaçınılmaz olduğunu söyledi.
Batı-İslam sürtüşmesinin nedenleriyle ilgili yöneltilen sorulara, yüzde 29 dini ve kültürel uyuşmazlık gerekçesini gösterirken, yüzde 52 siyasi anlaşmazlıkların sonucu olduğu, yüzde 58 azınlık gruplarının gerilimi yükselttiği yanıtını verdi. Çoğunluk tüm bir kültür yerine azınlıktaki temsilcilerini kınamaya yönelirken, 27 ülkenin 25'inde azınlıkların suçlanması dikkat çekti.
En kötümser Nijerya ve Endonezya
Bush yönetiminin de feyz aldığı Amerikalı profesör Samuel Huntington'ın 10 küsur yıl önce ortaya attığı 'Medeniyetler Çatışması' tezinin dillere pelesenk olmasına karşın, çoğunluk Doğu-Batı sürtüşmesinin çatışmaya gerek kalmaksızın çözülebileceği inancında. Sürtüşmenin sebebinin dini ve kültürel farklılıklar olduğuna inananların (yüzde 56 oranıyla) çoğunlukta bulunduğu tek ülke, Afrika'da Müslümanlarla Hıristiyanların sık sık çatıştığı Nijerya. Çatışmanın kaçınılmaz olduğuna inananların (yüzde 51 oranıyla) çoğunlukta olduğu tek ülke de, Güneydoğu Asya'daki en kalabalık Müslüman ülke olan Endonezya.
Ortadoğu'nun İsrail saldırıları ve iç savaş bulutlarının eksik olmadığı dini mozaiği Lübnan ise umut verdi. Lübnanlıların yüzde 79'u Doğu-Batı gerilimin siyasi nedenli olduğunu, yüzde 68'i Batı ile İslam âlemi arasında ortak zemin bulunabileceğini belirtti.
Amerikalılara göre sebep siyasi
Görüşü en çok merak edilen Amerikalıların ise yüzde 49'u siyasi neden, yüzde 38'i dini-kültürel ayrılıklar dedi. Sebebin siyasi anlaşmazlıklar olduğundan Müslümanlar Hıristiyanlara göre daha emindi (yüzde 55'e karşı yüzde 51). Mısır'da yüzde 57, Endonezya'da yüzde 56, Türkiye'de yüzde 55, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yüzde 48 oranında siyasi anlaşmazlık yönünde görüş bildirildi.
Türkler azınlıkları sorumlu tutuyor
Türkiye'de dini-kültürel uyuşmazlığı neden gösterenlerin ve bunu 'kökten farklılık' diye niteleyenlerin oranı yüzde 23'ü buldu. Türkiye'de hoşgörüsüz azınlıkları suçlayanların oranı yüzde 57'ye çıkarken, yüzde 35 iki taraftan azınlıkları, yüzde 20 Batılı, yüzde 2 Müslüman azınlığı sorumlu tuttu. Dünya genelinde ise yüzde 39 iki taraftaki azınlıkların, yüzde 12 Müslüman azınlıkların, yüzde 7 Batılı grupların sorumlu tutulması gerektiğini söyledi. Batılı ülkeler İslam ülkelerine oranla daha ortak zeminci çıktı. (Dış Haberler)