Batı'nın İslam ezberi şaştı

Gallup'un New York merkezli Müslüman Araştırmalar Merkezi'nin araştırmaları, ABD'nin 'terörle savaşı'nın Müslümanları radikalize edip Amerikan karşıtlığını doruğa çıkardığını teyit ederken...

WASHINGTON - Gallup'un New York merkezli Müslüman Araştırmalar Merkezi'nin araştırmaları, ABD'nin 'terörle savaşı'nın Müslümanları radikalize edip Amerikan karşıtlığını doruğa çıkardığını teyit ederken, İslam âleminin din, şeriat ve demokrasiye yaklaşımına dair Batılı yargıları altüst edecek sonuçlar verdi. Müslümanların çoğu demokrasiyle şeriatı yan yana görmek istiyor. Radikal Müslümanlar, ılımlılardan daha az dindar ve daha fazla demokrasiden yana. Maneviyatı önemseme ve kutsal kitabın yasaların kaynağı olması konusunda Amerikalı Hıristiyanlarla Müslümanlar örtüşüyor.
İran ve Türkiye aynı safta
Ağustos-Ekim 2006 tarihlerinde Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Ürdün, Lübnan, Fas, Pakistan ve Türkiye'de toplam 10 bin kişinin katılımıyla yapılan ankete göre, ahlaksızlık ve serbest cinsel ilişki tarzını kınayan Müslümanlar, Batı'nın özgürlük, demokratik sistem, ifade özgürlüğü ve teknolojisine hayran. Mısır'da halkın yüzde 94'ü, İran'da yüzde 92'si ifade özgürlüğünün anayasayla garanti alınmasını istiyor. Şeriata destek oldukça yaygın olsa da din adamlarının kanun yapmasını isteyenler azınlıkta. Müslümanların çoğu şeriatla demokrasinin birlikte yaşayabileceğine inanıyor. Dört ülke şeriatın yasamanın yegâne kaynağı, dört ülke de en azından bir kaynağı olmasından yana. Mısır'da yüzde 66, Pakistan'da yüzde 60'lık oran şeriatın yasaların yegâne kaynağı olmasını isterken, bu oran İran'da yüzde 17'ye, Türkiye'de yüzde 9'a düşüyor. Bangladeş ve Ürdünlülerin çoğu da tam şeriat istiyor.
Müslüman kadınların çoğu hem yasaların kaynağının şeriat olmasından yana, hem de erkeklerle eşit hakları şiddetle istiyor. Lübnan'da kadınların yüzde 8'i, Türkiye'de yüzde 10'u, İran'da yüzde 19'u, Fas'ta yüzde 28'i, Pakistan'da yüzde 41'i, Ürdün'de yüzde 55'i, Mısır'da yüzde 62'si 'Şeriat ana kaynak olsun' diyor. Türk kadınların yüzde 20'si şeriatın kaynaklardan biri olmasını isterken, yüzde 54'ü hiç kaynak olmamasını tercih ediyor.
Gallup, aynı soruyu Amerikalılara sormuş. Amerikalıların yüzde 55'i İncil'in yasamanın kaynağı olması gerektiği yanıtı vermiş. Dindar Amerikalıların yüzde 18'i dinlerinin yayılmasını, yüzde 18'i dinin bireysel yaşanmasını isterken, yüzde 64'si en azından dinin günlük yaşamda rol oynamasından yana. Manevi değerler açısından Amerikalının hissiyatı Avrupalılardan çok Müslümanlarla örtüşüyor.
Anketler Afganistan ve Irak işgallerinin Müslümanları radikalleştirdiğini gösteriyor. Müslümanların yüzde 7'si 11 Eylül'ü 'tamamen haklı' buluyor. 11 Eylül saldırısından sonra sadece İran ve Pakistan'da Amerikan karşıtlığı düşmüş. Suudi Arabistan ile Ürdün'de Amerikan karşıtlığı yüzde 79 ve yüzde 65'e çıkarken, bu oran Fas'ta yüzde 49. İran'da Amerikan karşıtlığı yüzde 63'ten 52'ye, Pakistan'da yüzde 69'dan 65'e gerilemiş.
Anketler fakirliğin insanları İslami radikalizme sürüklediği önyargısını da tepetaklak ediyor. Sonuçlar radikal Müslümanların ılımlılardan daha zengin ve eğitimli olduğunu gösteriyor. Üstelik radikallerin yüzde 50'si Batı tipi demokrasiyi desteklerken, ılımlıların desteği yüzde 35'te kalıyor. Bir başka çarpıcı bulgu, radikallerin ılımlılara göre dini vecibeleri daha az yerine getirmesi. (Dış Haberler)