CIA işkencecisi doktorlara Nazi benzetmesi

NEW YORK  - İnsan Hakları için Doktorlar (PHR) örgütü, CIA’nın terör zanlılarına uyguladığı ve işkence addedilen sorgularda çalışan doktor ve psikologlara ağır ithamlarda bulundu. PHR’ye göre bu doktorlar Guantanamo, Ebu Garib gibi gözaltı merkezlerindeki sorgular sırasında zanlılar üzerinde yasadışı deneyler yaptı. Sorgu tekniklerinin etkinliğini araştırıp, yasal kılıf uydurulmasına katkı yaparken, aç ve uykusuz bırakma, boğulma hissi yaratma ve soğukta tutma gibi işkencelere ses etmeyen doktorları ‘Nazi doktorlarına’ benzeten örgüt bu kişiler hakkında soruşturma istedi. Amerikan Tabipler Birliği, durumu Obama yönetimi ile görüşmeye hazır olduğunu duyurdu. 2. Dünya Savaşı sonrası insanlar üzerinde deneyler 10 ilkeyi içeren  Nürnberg yasası uyarınca yasaklanmıştı. (Guardian)