Darfur için dünyanın en büyük barış gücü operasyonu

Araplarla Arap olmayan siyah Afrikalıların oluşturduğu yüzlerce etnik grup ve kabileden oluşan, bu yüzden derin ayrılıklar yaşayan Sudan'daki Darfuz krizini çözme yönünde önemli bir uluslararası
adım atıldı.

NEW YORK - Araplarla Arap olmayan siyah Afrikalıların oluşturduğu yüzlerce etnik grup ve kabileden oluşan, bu yüzden derin ayrılıklar yaşayan Sudan'daki Darfuz krizini çözme yönünde önemli bir uluslararası
adım atıldı. Hartum'daki Arap yönetiminin desteklediği Cancavid milislerinin siyah Müslümanlara saldırıları yüzünden 2003'ten beri en az 200 bin kişinin öldüğü ve 2.5 milyonun evsiz kaldığı Darfur'a BM ile Afrika Birliği'nin 26 bin kişilik uluslararası barış gücü konuşlandırması kararlaştırıldı. BM Güvenlik Konseyi'nde onaylanan karara göre, 19 bin 555 asker ve 6 bin 432 sivil polisten oluşacak BM-Afrika Birliği Karma Barış Gücü Harekâtı (UNAMID) dünyanın en büyük barış gücü olacak. Yılda 2 milyar dolara mal olacak UNAMID 31 Aralık 2007'den geç olmamak kaydıyla Darfur'daki 7 bin askerlik Afrika gücünün yerini alacak.
Silaha başvurmaya sınırlı çerçeve
Evanjelistlerin baskısı altındaki Bush yönetimi Hartum'u 'soykırım yürütmekle' suçlarken, bu ülkede önemli petrol yatırımları bulunan Çin, BM Güvenlik Konseyi'nden Hartum aleyhinde karar çıkmasını engelliyordu. Daha önce Cancavid milislerine karşı silah kullanma ve silahlarına el koymayı da içeren tasarılar Pekin'in vetosuna toslarken, son tasarının onaylanmasında UNAMID'in silaha başvurma misyonunun sınırlandırılması etkili oldu. BM Şartı'nın 7. maddesine atıf yapan yeni karara göre, UNAMID, 'kendi personelini korumak, insani yardım çalışanlarının güvenliği ve hareket özgürlüğünü garanti altına almak ve sivillere yönelik saldırıları önlemek üzere Sudan'ın sorumluluk alanını çiğnememek kaydıyla' silah kullanabilecek.
Fransa ile kuzey ülkeleri hevesli
BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon, kararı 'tarihi ve eşsiz' diye nitelerken, Sudan hükümeti desteğini açıkladı. Kararın mimarı Fransa, personel göndermeye, komutada yer almaya, yeniden inşa ve insani yardım faaliyetlerinde yer almaya katılmaya hazır. Hollanda, Danimarka ve Endonezya da asker göndermek istiyor. Finlandiya, İsveç, Norveç, Estonya ve İrlanda'yla birlikte 1500 askerlik kuzey birliği gönderebileceklerini duyurdu. Nijerya, 2 bin askerine 700 ilave vaat etti. Diğer mimar Britanya ve Almanya talepleri değerlendirecek ama asker vermeyecek. AB Yüksek Temsilcisi Javier Solana, asker yollamayı değerlendirdiklerini belirtti. (afp, ap, bbc)