Davutoğlu'ndan Ermenistan izahatı

ANKARA- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Nabucco Projesi ile Ermenistan’la ilişkilerin normalleştirilmesi süreci arasında herhangi bir bağın sözkonusu olmadığını belirtirken TBMM’ye sevk edilen protokollerin ne zaman ve nasıl onaylanacağının Meclis’in takdiri olduğunu kaydetti.  CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın soru önergesine yanıt veren Davutoğlu, Erivan’la ilişkilerin normalleştirilmesi çalışmalarına, Ermenistan’ın bağımsızlığını ilan ettiği 1991’de başlandığını ancak sonuçlandırılamadığını, Ağustos 2008’deki savaşın ardından donmuş ihtilafların çözümü için çabalara hız verildiğini belirterek şunları kaydetti: “Bu çerçevede Kafkasya İstikrar ve İşbirliği Platformu’na ihtilaflara taraf diğer ülkelerle birlikte Ermenistan da davet edilmiş, ayrıca bu ülkeyle sorunlarımızın ortadan kaldırılması için yürütülmekte olan diyalog sürecine ivme kazandırılmıştır.”
Davutoğlu 10 Ekim’de İsviçre’nin arabuluculuğunda protokollerin imzalanmasıyla sonuçlanan süreçte Azerbaycan’ın menfaatlerinin hiçbir şekilde göz ardı edilmediğini ve çalışmalar hakkında Azerbaycan tarafına bilgi verildiğini söyledi. Davutoğlu, “Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü ülkemizin toprak bütünlüğü kadar azizdir ve Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünün sağlanması yolunda Türkiye’nin diplomatik çabaları her türlü platformda sürdürülmektedir” dedi.  Ermenistan’la normalleşmenin Güney Kafkasya’da kapsamlı bir normalleşme olmaksızın gerçekleşemeyeceğini ifade eden Davutoğlu, “Amacımız bu yolla hem Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin yeniden tanzim edilmesi hem de Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü temsil edecek bir barışın önünün açılmasıdır. Protokoller, bu anlayışla meclisimize sevk edilmiş olup, ne zaman ve nasıl onaylanacağı yüce meclisin takdiridir” dedi. 

Nabucco ile bağlantısı yok
Davutoğlu, Arıtman’ın “Azerbaycan’ın Ermenistan sınırının açılması çalışmaları nedeniyle kırılması yüzünden Orta Asya ve Azeri doğalgazını taşıyacak Nabucco projesinin iptalinin Türkiye’ye ekonomik ve stratejik maliyeti, faturası ne olacaktır?” sorusuna ise şu karşılığı verdi: “Azerbaycan ilk aşamada tedarikçi ülkedir. İleri aşamalarda projeye, Türkmenistan, Irak, konjonktürün elverişli olması halinde İran’dan da doğalgaz temini sözkonusudur. Proje ile Azeri gazının doğrudan Avrupa pazarına ulaşması sözkonusu olup bu durum Azerbaycan’ın Avrupa ile siyasi önemi de bulunan bir bağ tesis etmesine neden olacaktır. Ülkemizin ve AB’nin tam desteğine sahip Nabucco projesi ile Ermenistan’la ilişkilerin normalizasyonu arasında herhangi bir bağ sözkonusu değildir.” (Radikal)