Davutoğlu'ndan vize resti

Davutoğlu'ndan vize resti
Davutoğlu'ndan vize resti

Davutoğlu, AB?nin Türkiye?yle ilgili ?stratejik karar aşamasında olduğunu? söyledi. Bağış, Türkiye?nin çevre başlığını açmasını ?mucize? diye niteledi. FOTOĞRAF: AFP

AB, Türkiye ile çevre başlığını açarken, Davutoğlu, üç Balkan ülkesine vizeyi kaldıran birliğin çifte standardını eleştirip hodri meydan dedi: Bütün kriterleri yerine getireceğiz. Açmazsanız çifte standart olur

BRÜKSEL - AB ile üyelik müzakerelerinde çevre başlığının açılması vesilesiyle Başmüzakereci Egemen Bağış ve Çevre Bakanı Veysel Eroğlu dahil 80 kişilik heyetle Brüksel’e çıkarma yapan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, müzakerelere başlamamış üç Balkan ülkesine vize kalkarken Türkiye’ye hâlâ vize uygulanmasını eleştirdi. AB’nin bu üç ülkeden istediği tüm teknik hazırlıkları kendilerinin de en kısa sürede yerine getireceğini söyleyen Davutoğlu, buna rağmen Türkiye vatandaşlarına vize kaldırılmazsa çifte standart yapılacağını belirtip AB’ye ‘hodri meydan’ dedi. Dışişleri Bakanı, AB’nin Türkiye’nin üyeliğiyle ile ilgili stratejik karar verme aşamasına yaklaştığı uyarısı da yaptı.
Dün 35 başlıklı müzakerelerde 12. başlık olarak ‘çevre’nin açıldığı hükümetlerarası konferansa katılıp basın toplantısı düzenleyen Davutoğlu, AB adayı Makedonya ile potansiyel aday Sırbistan ve Karadağ’ın vatandaşlarının geçen hafta sonu kavuştuğu vize muafiyetini gündeme getirdi. AB Dönem Başkanı İsveç’in Dışişleri Bakanı Carl Bildt ile Avrupa Komisyonu’nun genişlemeden sorumlu üyesi Olli Rehn, üç ülkenin vize muafiyeti için yaptıklarını şöyle sıraladı: 

Vize muafiyeti için gerekenler... 
* Yasadışı göçmenlerin vatandaşı oldukları ülkelere veya geldikleri ülkelere iadelerini düzenleyen geri kabul anlaşmasını kaynak, hedef ve transit ülkelerle mali külfet paylaşımı temelinde imzaladılar. 
* Yaygın ve güvenilir biyometrik pasaport çıkardılar.
* Sınır kontrolü sistemlerini bütünüyle AB’ye entegre ettiler. 
* Yolsuzluk-örgütlü suçlarla mücadele ettiler.
Davutoğlu ise 1963’te gümrük birliği ve serbest dolaşım öngören Ankara Anlaşması’nı imzalamış ve dört yıl önce müzakerelere başlamış olan Türkiye’nin AB ile entegrasyonu bu üç Balkan ülkesinden çok daha ilerlettiğini hatırlatıp şöyle dedi: “Türkiye AB’nin Batı Balkanlar’a vize muafiyetini destekliyor. Bu, Bosna Hersek ve Arnavutluk’u da kapsamalı. Fakat Türkiye müzakereleri sürdürürken bu hakkın Türk vatandaşlarına da verilmemesinin hiçbir gerekçesi yok.” “AB’nin Schengen bölgesine vizesiz seyahat için ne tür teknik hazırlıklar istediğini bilmek istiyoruz. Geri kabul anlaşmasına ‘Evet’ dedik, bir-iki ay içinde hazır oluruz. Biyometrik pasaport gibi teknik hazırlıkları, tüm kriterleri karşılamaya hazırız” vaadinde bulunan Dışişleri Bakanı, şu çıkışı yaptı: “Kriterleri yerine getirdikten sonra AB’nin Türkiye’ye vizesiz seyahat politikasını uygulamaması için hiçbir mazeretinin kalmayacağını düşünüyoruz. Buna rağmen kalkmazsa çifte standart olarak değerlendireceğiz.”

‘Stratejik karar aşaması’
Bunun üzerine Bildt, AB’nin konuyu gelecek yıllarda daha fazla gündemine alacağını söyledi. Rehn de “Komisyonu taahhüt altına sokamam. Ama umarım AB üyesi ülkeler, Batı Balkan ülkelerinden istedikleri kriterlerin aynısını Türkiye’den de ister” dedi. Davutoğlu, Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Türkiye’nin limanlarını açmamasına misilleme olarak müzakerelerde altı başlığın açılmasını bloke etmesi karşısında hayal kırıklığını dile getirirken AB’nin Türkiye ile ilgili stratejik karar verme aşamasına yaklaştığı uyarısı yaptı: “AB, bugün ya da yarın stratejik karar aşamasına gelecek, ya Türkiye’nin tüm artılarını görerek tek yanlı deklarasyonlar ve yaklaşımlarla bu sürecin kötüye kullanılmasına izin vermeyecek ya da bizim de istemediğimiz şekilde tüm bu stratejik artıları gereksiz siyasi endişelere ya da bir üye ülkenin taleplerine kurban edecek.”
‘Türkiye’nin üyelik sürecinin stratejik öneminin gittikçe daha fazla anlaşıldığını’ savunan Bildt, müzakerelerin ‘daha talepkâr’ aşamaya ulaştığını, artık daha kapsamlı ve nitelikli reformlar gerektiğini, ‘demokratik açılım’ı önemli bulduklarını, Anayasa Mahkemesi’nin DTP’yi kapatma kararı endişe yaratsa da, reformların süreceğine inandıklarını sıraladı. Davutoğlu, resmen ya da siyasi gerekçelerle açılması ya da kapanması askıda başlıklarda da sanki süreç işliyormuş gibi çalışacaklarını yineledi.

Müzakerelerin seyir defteri
Açılan başlıklar: 
* Sermayenin serbest dolaşımı
* Şirketler hukuku
* Fikri mülkiyet hukuku 
* Bilgi toplumu ve medya
* Vergilendirme
* İstatistik
* İşletme ve sanayi politikası
* Trans-Avrupa şebekeleri
* Bilim ve araştırma
* Tüketicinin ve sağlığın korunması
* Mali kontrol 
* Çevre
AB’nin dondurduğu başlıklar: 
* Malların serbest dolaşımı
* İş kurma hakkı ve hizmet sunma serbestisi
* Mali hizmetler
* Tarım ve kırsal kalkınma
* Balıkçılık
* Taşımacılık
* Gümrük Birliği
* Dış ilişkiler
Fransa’nın engellediği başlıklar: 
* Tarım ve kırsal kalkınma
* Ekonomik ve parasal politika
* Bölgesel politika ve yapısal araçların koordinasyonu
* Mali ve bütçesel hükümler 
* Kurumlar
Rumların engellediği başlıklar: 
* İşgücünün serbest dolaşımı
* Enerji
* Yargı ve temel haklar
* Adalet, özgürlük ve güvenlik
* Eğitim ve kültür
* Dış, güvenlik ve savunma politikaları
Açılabilecek başlıklar: 
* Kamu alımları
* Rekabet politikası
* Gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı
* Sosyal politika ve istihdam
* Diğer konular (Müzakerelerin son aşamasında açılıyor)
(aa)