Devrim Muhafızları İran'ı 'ele geçiriyor'

ŞAM - İran’da hazirandaki cumhurbaşkanlığı seçimi devrimden beri en büyük protestolara yol açarken, protestoları kan dökerek bastıran İslami rejim, Devrim Muhafızları ile aşırı muhafazakar milis gücü  Besiçleri devreye sokarak yeni bir ideolojik program uyguluyor. New York Times, muhalifleri safdışı bırakma ve gençleri yeniden eğitmeye yönelik önlemleri şöyle sıraladı: İslam Devrimi’nin ideallerini daha güçlü aşılamak için Besiçlerin 6 bin üyesinin ülke çapındaki ilkokullara konuşlandırılması, interneti muhalif seslerden ayıklayacak yeni polis birimi kurulması, Devrim Muhafızları’nın uzantısı olan bir şirketin ulusal telekomünikasyon tekelinin en büyük hissedarı olması, böylece sabit hat, internet ve cep telefonu servisi sağlayıcılarının kontrolünün muhafızlara geçmesi, Fars haber ajansını kontrol eden Devrim Muhafızlarının baharda gazete ve teyevizyonlara haber ve görüntü sağlayacak Atlas adında yeni bir ajans kurması, eğitim sisteminin yeniden İslamileştirilmesi, laik eğilimli öğretmen ve akademisyenlerin kovulması, medyanın huzur bozucu fikirlerden temizlenmesi. İran hükümetinin buna ‘yumuşak savaş’ dediğini aktaran NYT’a göre, bu, yumuşak savaşın hararetli savunucusu olan Devrim Muhafızları Komutanı Ali Caferi’nin etkinliğinin arttığının göstergesi. (NYT)