Dünya ABD'ye 'Bir yıl içinde çekil' diyor

BBC'nin Marlyland Üniversitesi Uluslararası Siyasi Davranışlar Programı'yla işbirliği halinde Türkiye dahil 22 ülkede 23 bin kişinin katılımıyla yaptığı dev anket...

LONDRA - BBC'nin Marlyland Üniversitesi Uluslararası Siyasi Davranışlar Programı'yla işbirliği halinde Türkiye dahil 22 ülkede 23 bin kişinin katılımıyla yaptığı dev anket, dünya nüfusunun üçte ikisinin (yüzde 67) işgal güçlerinin bir yıl içinde Irak'tan çekilmesini istediğini ortaya koyarken, ABD yönetiminin bu ülkeyi bir gün tümüyle terk edeceğine inananların oranı yüzde 50'yi bulmadı. Güvenlik sağlanıncaya dek Irak'ta kalmasını savunanların oranı yüzde 23. Katılımcıların yüzde 49'u ABD'nin Irak'ta sürekli askeri üsler tutmayı planladığına inanırken, yüzde 36'sı istikrar sağlanınca çekileceği fikrinde.
'ABD Irak'ta kalıcı'
Türkiye'de büyük kentlerde 1000 kişiyle yapılan ankete göre, Türklerin yüzde 64'ü işgalin hemen bitmesini istiyor. Bir yıl içinde çekilmeyi destekleyenlerin oranı yüzde 15'te kalırken, ABD'nin güvenlik şartları oluşuncaya dek Irak'ta kalmasından yana olanlar yüzde 11. Türklerin yüzde 64'ü ABD'nin Irak'ta ilelebet üs bulundurmayı planladığına inanırken, tamamen çekileceğini düşünenlerin oranı yüzde 17. Endonezyalıların yüzde 65'i ile Mısırlıların da yüzde 58'i ABD'nin hemen çekilmesini istiyor.
Amerika'da yüzde 61'lik kitle askerlerin bir yıl içinde çekilmesini isterken, yüzde 24'ü hemen çekilmekten, yüzde 32'si güvenlik şartları müsait oluncaya dek kalınmasından yana. İşgal koalisyonundaki Britanya'da halkın yüzde 65'i, Güney Kore ve Avustralya'da yüzde 63'ü askerlerinin bir yıl içinde çekilmesini istyor. Kenya, Filipinler ve Hindistan'da bir yıl içinde çekilme destelenmediği gibi, Irak güvenli olunca da çekilmeye destek yok.
Batı Avrupa ülkelerinden Fransa'da ABD'nin derhal çekilmesi fikri yüzde 34, Almanya'da yüzde 33, Britanya'da yüzde 27 ve İtalya'da yüzde 28 oranında destek buluyor. İspanya'da bu oran yüzde 47. Bu ülkelerde orlatama yüzde 70'lik kitle ABD'nin takvime bağlı olarak yakın zamanda çekilmesini destekliyor.
22 ülkeden 14'ünde halklar ABD'nin Irak'ta daimi üs bulunduracağı fikrinde. Genel ortalamada bu görüşe inananların oranı yüzde 49. Amerikalıların yüzde 42'si de bu görüşteyken, yüzde 43'ü tümüyle çekilineceğini düşünüyor.