Enerji dertlisi AB nükleere göz kırptı

Avrupa'nın, geçen yıl Ukrayna, bu yıl Beyaz Rusya üzerinden petrol ve doğalgaz zengini Rusya'yla yaşadığı enerji kriziyle 'kırmızı alarm' çaldığı bir sırada...

BRÜKSEL - Avrupa'nın, geçen yıl Ukrayna, bu yıl Beyaz Rusya üzerinden petrol ve doğalgaz zengini Rusya'yla yaşadığı enerji kriziyle 'kırmızı alarm' çaldığı bir sırada, Avrupa Komisyonu dün yayımladığı enerji raporunda bir 'endüstri devrimi' talep etti. 2006'da belirlenen ortak enerji politikası doğrultusunda hazırlanan raporda, AB'nin önündeki en ciddi uluslararası sorunun iklim değişikliği olduğuna vurgu yapılıp, enerji kullanımı ile üretiminde devrim niteliğinde değişikliklere gidilmesi isteniyor. Rusya kaynaklı krizlerin bazı AB ülkelerine petrol sevkıyatını etkilemesi, birliğin yabancı petrol üreticileri karşısındaki savunmasızlığını ortaya sermişken, raporda da 'alternatif ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelinmesi' çağrısı yer alıyor.
Komisyon, 27 üye ülkede enerjinin nasıl üretileceği, dağıtılacağı ve tüketileceğine dair rota çizmeyi hedeflediği 500 sayfalık raporun merkezine iklim değişikliğini yerleştiriyor. Raporda, 'İklim değişikliği dünyanın en önemli sorunu ve birliğin en önemli uluslararası önceliğidir' tespiti yapılıyor. 2020 itibarıyla hem iklim değişikliğine yol açan sera gazlarının yüzde 20 oranında azaltılması hem de enerji kaynaklarının yüzde 20'sinin yenilenebilir enerjiden sağlanmasını öneren Komisyon, 'Mevcut enerji kullanımı değişmez ve yatırım ile enerji önlemleri alınmazsa, enerji ithalatı ihtiyacı 2030 itibarıyla yüzde 50'den yüzde 65'e çıkacak, bu da belirsiz kaynaklara bağımlılığı artıracak' uyarısı yer alıyor. Bu yüzde öncelikle enerji tasarrufu öngörülse de, Komisyon AB'nin rüzgâr, gel-git ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklarda öncü rol üstlenmesi ve fosil yakıtlar yerine biyolojik yakıtlara yönelinmesini istiyor. Biyoyakıt payının 2020'de en az yüzde 12'ye çıkması öneriliyor.
Ancak Komisyon, nükleer enerji konusunda tarafsız kalmış gözükse de, 'Bazı Avrupa ülkelerinde düşünülen nükleer enerji üretimini kısma planları, sera gazlarında kesinti hedefini güçleştirir' uyarısı yapması dikkat çekiyor. Bazı AB ülkelerinin önlerine hedef koyduğu Kyoto Protokolü'nün sera gazlarında yüzde 30'luk indirim şartlarını karşılayamamasına da vurgu yapılıyor.
Çevreciler, Komisyon'u 'yeterince hırslı' olmamakla eleştirdi. Greenpeace AB ofisinin iklim direktörü Mahi Sideridou, "Komisyon, dünya için istediği oranın yüzde 10 altına inip AB içinde sera gazlarının yüzde 20 oranında azaltılmasını istiyor. AB, bilimsel ve siyasi hata yapmakla suçlanacak" eleştirisini getirdi. (bbc, afp, ap)