Garip bir yakınlaşma

Son yıllarda Türkiye-Rusya ilişkilerinde yakınlaşma gözlemlenmekte. Kuzey komşumuzun Türkiye'ye sattığı doğalgazın miktarını artırması, Türk işadamlarının ise Rusya'ya yaptıkları yatırımları artırması ilgi çekiyor.

Son yıllarda Türkiye-Rusya ilişkilerinde yakınlaşma gözlemlenmekte. Kuzey komşumuzun Türkiye'ye sattığı doğalgazın miktarını artırması, Türk işadamlarının ise Rusya'ya yaptıkları yatırımları artırması ilgi çekiyor. Bu arada, turizm alanındaki ilişkiler de gelişiyor. Ancak tüm bunların yanı sıra bazı gözlemciler, iki ülke arasında yıllarca süren düşmanlığın ve büyük savaşların oluşturduğu psikolojik engelin ciddi işbirliğini önleyeceğini düşünüyorlar.
Peki, Türkiye ile Rusya arasındaki ciddi yakınlaşma, Azerbaycan'a ne vaat ediyor?
'Maksat AB'ye şantaj yapmak'
Ankara'nın Rusya ile yakınlaşma yönünde attığı adımları, AB'ye şantaj yapma çabası olarak değerlendiren politikacı Kabil Hüseyinli, "Türkiye, birliğe üye olma konusunda politik manevralar yapıyor. Bu manevralar içerisinde, AB'ye karşı tehdit niteliği taşıyan hususlar da var. Türkiye, 'Bizi AB'ye kabul etmezseniz, yüzümüzü Doğu'ya çevirerek Rusya ve Çin'le işbirliği yapacağız' demek istiyor" dedi.
Hüseyinli'ye göre, tüm bunlara rağmen iki ülke arasında stratejik işbirliğinin kurulacağı söylenemez. Rusya-Türkiye yakınlaşmasının, söz konusu iki ülke ile yakın ilişkileri olan Azerbaycan'a ne vaat ettiğine gelince; Hüseyinli bu konuda o kadar da iyimser değil: "Türkiye'nin, şu ana kadar ister Azerbaycan'da, isterse de Türk dünyasındaki politik gelişmelerde, özellikle de demokratikleşme konusunda o kadar da büyük bir rolü yoktu. Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişkiler ise halk düzeyinde değil, iktidar düzeyinde kurulmuş durumda. Ankara, ister Azerbaycan'da, isterse de diğer Türk devletlerinde, otoriter rejimleri kendi ekonomik çıkarları için savundu ve halen de savunuyor. Bazen bu ilişkiler, şahsi iş çıkarları düzeyine bile indi." (Azerbaycan gazetesi, başyazı, 22 Kasım 2005)