Hakiki ailesini bulan gencin din mücadelesi

Din özgürlüğü anayasayla korunsa da din değiştirmenin hayli zor olduğu Malezya'da, bu kez doğum karışıklığı bir vatandaşın din özgürlük savaşı açmasına yol açtı.

KUALA LUMPUR - Din özgürlüğü anayasayla korunsa da din değiştirmenin hayli zor olduğu Malezya'da, bu kez doğum karışıklığı bir vatandaşın din özgürlük savaşı açmasına yol açtı. Doğumda yanlışlıkla Müslüman bir çifte verilen Zulhadi Ömer, mucize eseri gerçek ebeveynlerini bulunca resmen Budist olarak tanınmayı talep etti. Ve aldığı ret yanıtı üzerine yargıya başvurdu.
29 yaşına dek Müslüman olduğunu sanan Ömer'in hayatı, şubatta Çin kökenli bir çiftle alışveriş merkezinde karşılaşmasıyla değişti. Teyo Ma Liong ile Lim Sik Hai çifti, babasına benzerliğinden ötürü Ömer'in oğulları olduğunu anladı. DNA testleri de, Ömer'in gerçek anne babası olduklarını doğruladı. Ama yetkililer, Ömer'in doğum belgeleri ve kimliğinde adının 'Eddie Teyo' olarak değiştirilmesi ve din hanesine Budist yazılması talebini yanıtsız bıraktı. Bunun üzerine dava açan Ömer, "Nüfusa Budist olarak kayıtlı olmalıyım" diyor. Malezya Federal Mahkemesi perşembe, Hıristiyanlığı seçen Lina Joy'un kimliğinin değiştirilmesi talebini reddedip adres olarak şeriat mahkemesini göstermişti.