Hizbullah'a Londra açılımı

LONDRA - ABD’nin Ortadoğu’da taze başlangıç sinyaline paralel olarak Britanya Hizbullah’ya diyalog için politika değişikliğine yöneldi. Britanya Dış ve Uluslar Topluluğu Ofisi’nden sorumlu Devlet Bakanı Bill Rammal, Avam Kamarası Dış İlişkiler Komisyonu’nda Lübnan’daki Hizbullah hareketinin siyasi kanadıyla dikkatlice resmi ilişki kurulacağını aktardı. Rammal, Hizbullah’ın ulusal birlik hükümetine katılması dahil olumlu gelişmeler nedeniyle 2005’te benimsenen ambargonun kaldırıldığını belirtti. Londra Hizbullah’ın askeri ve siyasi kanadı arasında nasıl ayırım gözetileceği konusunda ise ikilem yaşıyor. (ap)