Hukukçular Gazze için hesap soruyor

LONDRA - Eski Yugoslavya, Kosovo, Ruanda, Sierra Leone, Doğu Timor, Darfur gibi bölgeler için savaş suçu soruşturması yürütmüş savcılarla kurulmuş mahkemelerin başyargıçları ve Nobel Barış ödüllü Güney Afrika Başpiskoposu Desmond Tutu’nun bulunduğu 16 kişi, BM Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi’ne hitaben Gazze ile ilgili tam uluslararası soruşturma talep eden açık mektup yayımladı. Uluslararası Af örgütünün desteklediği 16 kişi şöyle dedi: “Uluslararası insani hukuk ihlallerinin hepsi bütün taraflar dahil soruşturulmalı. BM soruşturması BM tesislerine yönelik saldırılarla sınırlı kalmamalı. BM soruşturma komisyonu oluşturulmalı. Gerçeğin soruşturulup kurbanlara adalet sunulması Ortadoğu’da barışın önşartıdır.” (afp, ap)