Iraklılar tarihi fırsat yakaladı

Irak'taki 30 Ocak seçimlerinin sonuçlarının açıklanmasıyla oy dağılımına ilişkin farklı yorumlar da peş peşe gelmeye başladı. Fakat tüm Iraklıların hemfikir olduğu konu, yeni koşulları bilincine varmak ve önümüzdeki dönemde kimin ne rol oynayacağının netleştirmek gerekliliği.

Irak'taki 30 Ocak seçimlerinin sonuçlarının açıklanmasıyla oy dağılımına ilişkin farklı yorumlar da peş peşe gelmeye başladı. Fakat tüm Iraklıların hemfikir olduğu konu, yeni koşulları bilincine varmak ve önümüzdeki dönemde kimin ne rol oynayacağının netleştirmek gerekliliği.
Seçim sonuçlarınaa ilişkin ilk dikkat çeken nokta sonuçların bir tür dengeyi ortaya koyması. Şöyle ki tek başına rol dağıtımı yapabilecek çoğunluğa hiçbir parti ulaşamadı. Iraklı seçmenin kurduğu bu siyasi denge, tüm partileri hemen herkesin üzerinde görüş birliğine vardığı ortak bir zemin oluşturmak için uyumlu formüller aramaya sevk edecek. Bu durum, ülke genelinde demokratik pratiği derinleştirecek.
Seçimler bizatihi hedef değildi. Seçimler yasal bir hükümetin
tesisini sağlamak için kaçınılmaz bir süreçten ibaretti. Bu nedenle
bütün Iraklıların gözlerini seçim sonrasına çevirmesi gerekmekte.
En önemli görev bu. Önlerinde kalıcı anayasanın hazırlanmasında esaslı rolü olacak hükümetin oluşturulması imkânı bulunmakta.
İyi hesap yapılması gereken bir dönem bu. Bu açıdan bakıldığında birçok Şii liderin seçim öncesinde ve sonrasında , Sünnilere el uzatma hazırlığında olduklarını ifade etmesi umut verici. Bu, yeni Irak'ın inşa edilme sürecine herkesin katılımının pratik olarak gerçekleştirilmesi için doğru, isabetli bir yaklaşım.
Sorumluluk Şiilerde
Omuzlarında bütün taraflara yönelik olarak bir açılım yapma sorumluluğu bulunan ilk kesim, bugüne kadar hep geri planda bırakılmaktan şikâyet etmiş Şiiler. Gücü ne boyutta olursa olsun herhangi bir kesimin dışlanması, köktenciliğe kadar uzanabilecek bir tepkiye yol açar. Bu da Irak'ın yaşadığı şu hassas şartlarda ister istemez istikrarsızlık getirecektir. Dolayısıyla seçim sonuçları doğrultusunda kurulacak hükümetin, Irak'ın ihtiyaç duyduğu istikrarı yakalayabilmek için dengeyi hedefleyen bir anayasayı hazırlaması gerekmekte.
Kurulacak hükümet, seçimleri boykot edenleri dahi etrafında toplamak için Iraklıların desteğini kazanmalı. Bu amaçla, Iraklılara yabancı güçlerin bir gün ülkeyi terk edeceğine ilişkin umut aşılanmalı. Böylelikle hükümet hem giderek artan bir destek toplayabilir hem de işgali sona erdirerek silahlı eylemlerin temel gerekçesini ortadan kaldırır.
(Katar gazetesi Şark, başyazı, 14 Şubat 2005)