Irak'ta azınlıkların kökü kazınıyor

Azınlıkların çaresi kaçmak

Azınlık Hakları Grubu'nun Irak raporu: Bazılarının geçmişi 4 bin yıla uzanan Yezidiler, Sabiler, Ermeniler, Keldaniler, Şii Kürtler, Şabaklar, Bahailer ve Türkmenler gibi şiddete kolay hedef olan zayıf toplumlar, Irak'tan akın akın kaçıyor.

LONDRA - Dünyanın en eski toplumları ve Mezopotamya mozaiğinin ayrılmaz parçası olan Irak'ın azınlıkları, şiddet dalgasına hedef olmaları karşısında ülkeden akın akın kaçıyor. Azınlık Hakları Grubu'nun yayımladığı 'Asimilasyon, göç ve kökünün kazınması' başlıklı raporda, Irak'ın yüzde 10'unu oluşturan etnik ve dini azınlıkların görülmemiş şiddete maruz kaldığı ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya oldukları belirtildi. Bazısı 4 bin yıldır Irak'ta yaşayan Yezidiler, Sabiler, Ermeniler, Keldaniler, Faili denen Şii Kürtler, Filistinliler, Bahailer, Şabaklar ve Türkmenlerin yarısı ile Yahudi cemaatinin ülkeyi terk ettiği belirtildi. Başka ülkelere kaçmış 1.8 milyon Iraklının yüzde 30'unu azınlıklar oluşturuyor.
Saddam döneminde İran'a sürülmüş Faililer, döndükleri Irak'ta Şii bölgelerinden Kürt oldukları, Kürt bölgelerinden Şii oldukları için sürülüyor. Yahudiler Amerikalılarla işbirliği yaptıkları, Hıristiyanlar Amerikalı ve Britanyalılarla aynı dinden oldukları için saldırıya uğruyor. Zengin oldukları yargısı ve kendilerini koruyacak aşiretleri olmadığından adam kaçırmaların baş hedefleri onlar.
800 bin Türkmen'den 200 bini kaldı
Vaftizci Yahya'yı peygamber kabul eden ve pasifist olan Sabiler de kuyumculukla uğraştıklarından akıbeti aynı. Altı ayda öldürülen 504 Sabi'nin yüzde 90'ı kuyumcu. İşgal öncesi 30 binlik Sabi nüfusu 13 binin altına düştü. Saddam döneminde Arap sayıldıklarından sayıları bilinmeyen Yezidilerden 550 bini kaldı. 2 bin 600 yıl önce köle olarak getirildikleri Irak'ta sayıları 150 bine ulaşan Yahudiler, Saddam döneminde birkaç yüze, 2003'ten sonra 15'e indi. 1948'te gelip Saddam döneminde kollanan 35 bin Filistinli 15 bine düştü. İşgal öncesi 800 bin olarak hesaplanan Türkmen sayısı 200 bine inerken, 2003'ten beri 1350'den fazla Türkmen öldürüldü. Keldanilerin sayısı 12 bine indi. Kitlesel katliamlar, ibadet yerlerinin havaya uçurulması ve tecavüzün de yaygın saldırı biçimleri olduğuna dikkat çekilen raporda, azınlıkların korunması istendi. (Independent)