İslam'ın muhalif sesi punk rock çıkıyor

Boston'dan Lahore'a Müslümanları 'taqwacore' ateşi sardı.
İslam'ın takva kavramıyla Batı'nın 'hardcore' (sert, müstehcen) teriminin bileşiminden oluşan kelime, İslami punk rock müziğine tekabül ediyor. Başını Kominas...

LONDRA - Boston'dan Lahore'a Müslümanları 'taqwacore' ateşi sardı.
İslam'ın takva kavramıyla Batı'nın 'hardcore' (sert, müstehcen) teriminin bileşiminden oluşan kelime, İslami punk rock müziğine tekabül ediyor. Başını Kominas, Secret Trial Five, Vote Hizbullah, El Tavra, 8-Bit ve Diacrical gibi müzik gruplarının çektiği 'taqwacore', gençliğinde İslam'ı seçmiş Michael Muhammed Knight'ın 'The Taqwacores' adlı kitabı sayesinde Batı'nın da ilgisini celbetti. Kurmaca eserde, kahramanlardan birinin Kuran'a işeyip sonra açıp okuması, aslında peçeli bir Müslüman kızın seyirciler önünde oral seks performası yapması gibi bölümler var.
'Rumi bir homoydu, ABD'de şeriat yönetimi'
Hem ABD'nin Boston kentinde hem de kökenlerinin bulunduğu Pakistan'da müzik yapan Kominas'ın bazı üyeleri kitabı okurken bir ferahlama hissettiklerini söylüyor. Zaten grubun çıkış şarkısı eşcinsel düşmanı din
adamlarını hedef alan 'Rumi bir homoydu' adını taşıyordu. Amerikalıları ise 'ABD'de şeriat yönetimi' şarkısıyla irkiltmişlerdi. Ancak gruplar, ana eğilimin Müslümanları aşağılayanlara 's..tir çeker'ken, her manada dikbaşlılık olduğunu belirtiyor. Kanada'nın Vancouver kentinden çıkan Secret Trial Five, 'Hey Hey Guantanamo Koyu' şarkısıyla dikkat çekerken, "Kafesleri sallayacağız" sloganını kullanıyor. 25 yaşındaki kadın solist Sina, "Her iki tarafın da önyargılarını sarsacağız. Müslüman kadınlar çaresiz ve baskı altında sanılıyor. Bunun yanlışlığını kanıtlamak istiyoruz. Müslümanlara karşı o kadar husumet var ki... Bizi kestirip atmak isteyenlere 's..tir' diyecek muhalif sese ihtiyaç var" diyor. (Guardian, Wikipedia)