İsrail'le normalleşme süreci başladı

ANKARA - Başbakan Tayyip Erdoğan’ın geçen ocaktaki Davos çıkışından sonra gerilen Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşmesi için başlatılan ziyaretlere hız verildi. Dışişleri Müsteşarı Ertuğrul Apakan’ın, bu amaçla Tel Aviv’e gittiği kaydedilirken, Apakan’ın ziyaretinde gelecek aylarda her düzeyde resmi ve çalışma ziyaretlerin yapılmasının yararlı olacağı konusunda görüş birliğine varıldığı öğrenildi. Apakan’ın muadili Büyükelçi Yossi Gal ile pazartesi günü görüştüğü, gelecekteki ikili ziyaretlerin ekonomi, ticaret, turizm, deniz bağlantıları ve kültür alanlarında yoğunlaşabileceği ifade edildi. Apakan’ın İsrailli muadiliyle ilişkilerin öneminin altını çizerek daha da iyileştirilmesi gereğini vurguladıkları ifade edildi. (Radikal)