Kabala dünyaya belletilecek

Madonna'nın 1998 tarihli 'Ray of Light' albümünde Kabala ilahileri okumasıyla beklenmedik popülerlik kazanıp Hollywood'dan müritler
edinen Yahudi mistik öğretisini İsrail artık sıradan insanlara da öğretiyor.

SAFED - Madonna'nın 1998 tarihli 'Ray of Light' albümünde Kabala ilahileri okumasıyla beklenmedik popülerlik kazanıp Hollywood'dan müritler
edinen Yahudi mistik öğretisini İsrail artık sıradan insanlara da öğretiyor. İsrail, kökenleri bilinmeyen ama temelleri 11. yüzyılda Müslüman idaresindeki İspanya'daki Yahudi bilginlerine dayanan Kabala'yı tüm dünyaya öğretmek için sudan ucuz eğitim merkezleri açtı.
Yahudiliğin dört kutsal kentinden biri olup günümüzde Kabalizmin başkenti olarak tanınan Safed'deki Ascent (Yükseliş) Merkezi, modern dünyanın sapkınlıklardından kaçıp ruhani âleme sığınmak isteyenler için cazibe merkezi. İngilizce programını yöneten haham Mordehay Siev, "Merkez mistik deneyim yaşamak isteyen herkese açık" vurgusu yapıyor. "Madonna tanrının
aracı gibi davrandı" diyerek pop kraliçesine şükran sunan Siev, Los Angeles'lı bir takipçinin "Ayaklarım LA'de, ama kafam Safed'de" sözünü aktarıyor.
Öğrenci indirimi de var
İsrail için dört günlük Kabala kursunun 66 dolarlık fiyatı oldukça ucuz. Üstelik öğrenci indirimi de var. Dört günlük kursa katılan Chicagolu 31 yaşındaki Sheree Sharan, Batı materyalizminde kaybolan gizli manayı aramaya geldiğini söylüyor: "Kabala insana içindeki gücü, içgüdülerini kontrol etmeyi öğretiyor. Kabala'da farklı kökenlerden gelen insanlara hitap eden çok şey var." Los Angeles'ta Kabala öğreten Şlomo Schwartz ise Kabala'yı MTV'ye taşıyan Madonna'ya övgü düzüp, "Küresel dünyada ahlaki değerlerin zayıflaması insanların yüzlerini Kabala'ya çevirmesine yol açtı. Herkes umutsuzca yaşamın anlamını arıyor."
13. yüzyılda kaleme alınan Zohar kitabında vücut bulan Kabala, ömrünü Yahudi kutsal metinlerini incelemeye adamış, 40 yaşını geçmiş sofu erkeklere aktarılan bir öğreti. Müritleri Kabala öğrenmenin kişiyi tanrıya yaklaştırdığına ve tanrının yarattıklarını anlamayı içselleştirdiğine inanıyor. Eğitimi, çetin meditasyonu ve dünyevi zevklerden uzaklaşmayı gerektiriyor.