Karamanlis'in şartları...

ATİNA - Yunan Başbakanı Kostas Karamanlis, Türkiye’nin AB üyeliğine dair ‘AB kriterlerine tam uyum tam üyelik demektir’ politikasına açıklık getirdi. Karamanlis, bu politikanın somut içeriğiyle ilgili şunları söyledi: “Türkiye’nin, Avrupa yolunda ilerleyebilmesi için mutabık kalmasının şart olduğu bir AB üyesini (Rumlar) tanımadığı sırada, AB geleceğinden söz etmek mümkün değil. Casus belli (TBMM’nin Atina’nın Ege’de karasularını genişletmesinin savaş nedeni sayılacağı kararı) diye birşey olamaz. Patrikhane’nin hak ve hürriyetlerine saygı gösterilmeli. Türkiye iyi komşuluk ilkelerine (Ege anlaşmazlıkları) tamamen uymalı.” (Radikal)