Kıbrıs'a AB el atmalı

Papadopulos, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, AB'nin Kıbrıs sorununa müdahil olması gerektiğinden bahsetti.

Papadopulos, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, AB'nin Kıbrıs sorununa müdahil olması gerektiğinden bahsetti. Cumhurbaş-kanı, Kıbrıs sorununun çözümü yönündeki çabalar çerçevesinde, BM Genel Sekreteri'nin yakın
bir gelecekte harekete geçmesini beklediğini kaydederek, bazı koşullarını sıraladı.
Hakemliğe hayır, baskıcı takvimlere hayır ve referanduma havale edilecek bir çözüm...
BM Genel Sekreteri'nin müdahale zamanı henüz belirlenmedi. Yeni bir girişimden bahsetmek için henüz çok erken, çünkü Kıbrıs sorununa müdahil bütün taraflar, müzakere süreci başlamadan önce, özlü bir ön hazırlığın yapılması gerektiğine açıklık getirdi. Öte yandan, zeminin yeterli derecede hazırlanması için uluslararası örgütün bazı faaliyetlerde bulunacağı açık.
Lefkoşa, yeni bir çabada, AB'nin daha aktif bir role sahip olması gerektiğini düşünüyor. Müzakerelerin uluslararası örgüt çerçevesinde yürütülmesi kaçınılmaz. Ancak AB'nin de sürece müdahil olması gerçekten gerekli.
Kıbrıs Cumhuriyeti, halihazırda AB'nin üyesi ve Kıbrıs sorunundaki anlaşmaya eklenecek maddelerin, Avrupa mevzuatıyla uyumlu olması gerekiyor. Kıbrıs çözüm durumunda, ikinci sınıf üye ülke olamaz.
Aynı esnada Türkiye'nin de, AB üyeliği için aday ülke olarak, kanunlara uyması gerekiyor.
Elbette ki Türkiye'nin iki ayrı devlet çözümünün kabul edilmesi gerekliliğini önerdiği bir dönemde, üstlenilecek herhangi bir girişimin zor olacağı ortada. Öte yandan bundan bağımsız olarak, AB'nin çözüm çabalarına müdahil olması, tek çıkar yol. Hem arabulucular, hem konuya müdahil taraflar, hem de bizzat AB için...
(Rum gazetesi Filelefteros, başyazı, 20 Eylül 2005)