Kışkırtmanın gücü

Afganların Newsweek dergisini okuduğunu, Kuran'a hakaret edilmesi haberinden etkilendiğini ve dinlerine sahip çıkıp sokaklara döküldüğünü sanıyorsanız gaflet içerisindesiniz demektir.
Haber: ABDURRAHMAN EL RAŞİD / Arşivi

Afganların Newsweek dergisini okuduğunu, Kuran'a hakaret edilmesi haberinden etkilendiğini ve dinlerine sahip çıkıp sokaklara döküldüğünü sanıyorsanız gaflet içerisindesiniz demektir. Zira Newsweek dergisi, Afganistan'da satılmıyor, az sayıdaki aboneye de gecikmeli ulaşıyor. Ayrıca haberin tamamı İngilizce; Afganların çoğu değil İngilizceyi, ana dili Farsça veya Peştucayı bile okuyamamakta.
Dünya küçük bir köy haline geldi, ancak Afganistan hâlâ dünyadan kopuk devasa bir çöl. İletişim araçları sınırlı ve Afganistan'da ekseriyeti Afgan olmayan insanların elinde bulunan 15 bin cep telefonu var sadece. Okuma yazma bilmeyenlerin oranı yüzde 70. Afganistan dünyanın en cahil ülkelerinden. O halde İngilizce çıkan bir dergideki bir haber nasıl böylesine bir gürültü koparabilir?
Dini kitaplara karşı karalama ve başta İslam olmak üzere dinlere karşı hakaretlerin hiç kesilmediği kesin. Bu semavi dinlerin ortaya çıkışından beri var ve dolayısıyla bu tür eylemlere başvurmak ve başkalarına karşı kullanmak zor değil.
Afganistan'da kendilerine ulaşmayan ve dilini de bilmedikleri bir dergideki haberle binlerce Afgan'ın galeyana gelmesi, buna karşılık İngilizce konuşulan İslam ülkelerinin bu tür bir duyarlılık göstermemesi kuşku uyandırmakta.
Genel olarak dindar insanlar arasında dini veya milliyetçi saflar oluşturmak amacındaki kimselerin tutucular olduğunu görmekteyiz. Bu çevreler yeni ortaya çıkmadı ve kötü girişimleri, dünyanın dört bir yanında sürüyor. Amerikan internet sitelerinde sörf yapanlar, faşist zihniyetle Müslüman ve Yahudi düşmanlığı yapanların aşağılama ve karalamaların Newsweek'in dayandığı haberden daha fazla olduğunu görür. Maalesef yasalar ne kadar kötü ve iğrenç olsa da bu tür karalamaların ifade edilmesine izin veriyor. Eğer hoşunuza gitmiyorsa okumazsınız ve yazılanlar sizi rahatsız ediyorsa karşıt görüşünü yayımlarsınız.
Konunun önem bakımından geride kalmayan siyasi bir yönü de var. Afganistan'da örgütlü bir çalışma içinde kışkırtılarak tepkinin yaygınlaştırıldığını gördük. Hiç kimse doğrulamasa da Irak'ta benzer bir eylem yapan başka bir örgütün girişimi bu. Bu tür abartılar ve kurgular aracılığıyla düşmanca hisler harekete geçirilmekte ve gösterilerin uğruna yapıldığı sorunla ilişkisi olmayan amaçlara hizmet için sıradan insanlar kullanılmakta. (Londra'da Arapça yayımlanan Şark ül Evsat gazetesi, genel yayın yönetmeni, 18 Mayıs 2005)