Obama Kuran'ı iyi çalışmış

İSTANBUL - Obama konuşmasında Kuran’daki ayetlerden ve hadislerden alıntılar yaptı. Ahzap süresi 70. ayetin “Ey iman edenler Allah’a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin ki, Allah sizin işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın” sözlerine atıf yapan Obama, Hücurat suresinin 13. ayetinin “Ey insanlar! Sizi milletler ve kabileler kıldık ki, birbirinizi tanıyasınız. Allah’ın indinde en çok kerim olanınız en çok takva sahibi olanınızdır. Allah, en iyi bilen ve haberdar olandır” sözlerine değindi. Maide süresinin 32. ayetindeki “İsrailoğullarına şunu yazdık: “Kim, bir insanı, bir can karşılığı veya bir bozgunculuk çıkarmak karşılığı olmaksızın öldürürse, sanki bütün insanları öldürmüştür. Her kim birini (hayatını kurtararak) yaşatırsa sanki bütün insanları yaşatmıştır” sözlerine vurgu yaptı. (Dış Haberler)