'Rumların ufuksuzluğu AB kararına yansıdı'

'Rumların ufuksuzluğu AB kararına yansıdı'
'Rumların ufuksuzluğu AB kararına yansıdı'

AB Dönem Başkanı İsveç Dışişleri Bakanı Bildt, Rumların taleplerini bir noktaya dek püskürttü. FOTOĞRAF: AFP

ANKARA - Bugün ve yarın yapılacak AB liderler zirvesinin sonuç bildirisine Türkiye’nin Ankara Anlaşması ek protokolü uyarınca Kıbrıs Rum Yönetimi’ne limanlarını açmadığı için eleştirilmesi ve bu yükümlülüğü yerine getirip getirmediğinin gelecek yıl gözden geçirilmesi ifadeleri konulurken, Ankara ‘Rumların ufuksuzluğu AB kararlarına yansıdı’ tepkisini gösterdi. Dışişleri’nin yazılı açıklamasında, AB dışişleri bakanlarının oluşturduğu Genel İşler Konseyi’nin (GİK) hazırladığı belgede Türkiye’nin AB’ye katılım hedefinin teyit edildiği, reform sürecinin geliştiğine kanaat getirildiği ve Türk dış politikasından övgüyle söz edildiği belirtilirken, Kıbrıs’ta çözümsüzlüğü tercih eden Rumlara limanların açılması talebine sert çıkıldı: 

‘Kıbrıs çabamız takdir edilmedi’
* Dönem Başkanı İsveç başta olmak üzere, Türkiye’nin AB üyeliğinin önemine vakıf diğer Konsey üyesi ülkelerin yoğun ve iyi niyetli çabalarına rağmen ve Kıbrıs’ta iki lider arasında süren görüşmelerin başarıyla sonuçlanması yönünde beklentiler mevcutken, bir üye ülkenin ufuksuzluğunun GİK sonuçlarına uluslararası hukukla bağdaşmayan bir şekilde yansıtıldığının görüyoruz.
* Kıbrıs’taki görüşmelere Türkiye’nin desteğinin GİK sonuçlarında açıkça takdir edilmemiş olması ve bazı üyelerce haksız gerekçelerle askıya alınan üyelik müzakerelerinin başlıkları konusunda sessiz kalınması talihsizlik oldu.
* AB Konseyi’nin KKTC’ye tecritin kaldırılmasına yönelik 26 Nisan 2004 tarihinde aldığı karar bütünüyle hayata geçirilmemiş ve bu yönde yapılan taahhütler tam uygulamaya dahi konulmamışken, ek protokol konusunda Türkiye’den talepte bulunulmasının adil olmadığı açıktır.
Dışişleri sözcüsü Burak Özügergin de “Avrupa Komisyonu’nun da vurguladığı üzere, ikili ilişkilerdeki sorunların tek yanlı tasarruflarla AB platformuna taşınmasının sorunların çözümüne yarar sağlamayacağı açıktır” eleştirisini getirip, müzakerelerde çevre başlığının ay sonunda açılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. (Radikal)