Rusya'da devlet okulunda dini eğitim tartışması koptu

Rusya'da Sovyetler'in dağılması sonrası Ortodoks Kilisesi'nin nüfuzunun artmasına koşut okullara Hıristiyanlık dersinin dönmesi, tartışma yaratıyor.

MOSKOVA - Rusya'da Sovyetler'in dağılması sonrası Ortodoks Kilisesi'nin nüfuzunun artmasına koşut okullara Hıristiyanlık dersinin dönmesi, tartışma yaratıyor. 86 bölgeli Rusya'da geçen yıldan beri 'Ortodoks Kültürünün Temelleri' adlı ders Belgorod, Bryansk, Kaluga ve Smolensk'te zorunlu, 11 bölgede seçmeli olarak okutuluyor. Haç takıp kiliseye uğrayan ve Ortodoks Patriği 2. Aleksey'le dostluğu sır olmayan Devlet Başkanı Vladimir Putin, niyetinin tüm okullarda dinin öğretilmesi olduğunu söylüyor. Gidişat, kilisenin devlet işlerine karışmasından korkan laik çevrelere çok dinli-çok etnili ülkenin Hıristiyan olmayan nüfusunu rahatsız ediyor.
Yeni öğretim yılında din dersi tartışması alevlenirken, Nobel ödüllü fizikçiler Vitaly Ginzburg ile Zhores Alferov'un da aralarında bulunduğu 10 akademisyen Putin'e protesto mektubu yazdı. Mektupta toplumun rahipleştirildiği, kilisesinin dini devletten ayıran anayasayı zayıflatma çabası güttüğü ve Çarlık dönemine dönüldüğü vurgusu yapıldı. Çarlık döneminde tüm okullarda 'Tanrı'nın Yasası' dersi zorunluydu. Akademisyenler orduda din adamı bulundurulması ve kilisenin teoloji diplomalarının tanınması çabalarını da eleştirdi.
Komünist vekil Alferov, son Çar 2. Nikolay'ın döneminde babasının Tanrı'nın Yasası'nı okuduğunu hatırlatıp, "Kilise sadece kendi okullarında bunu yapabilir, devlet okullarında asla" dedi. Hıristiyanlığın büyük Rus milletini yarattığını savunan Aleksey ise, dini değil kültürel derslerin okutulduğunu belirtip mektubu, "Geçmiş dönemden kalma ateist propaganda" diye eleştirdi. Ortodoksluğun dayatıldığı görüntüsü vermemeye çalışan Putin ise, çocukların genel anlamda dini öğrenmesini, özellikle de Hıristiyanlık, İslam, Yahudilik ve Budizm'in okutulmasını istediğini söylüyor.
Müslümanlar rahatsız
Rusya'nın 140 milyonluk nüfusunun yüzde 10-15'ini oluşturan Müslümanlar da, okullarda Ortodoks inancının aşılanmasına karşı. Moskova İslam Üniversitesi Rektörü Marat Hazret Murtazin, "Müslüman çocuklara zorla diğer dinlerin öğretilmesine karşıyız" dedi. Beş yıl önce zorunlu din dersinin ilk kez uygulandığı, Moskova'nın 100 km kuzeyindeki Ortodoks Kilisesi'nin eski kalesi Kolomna'daki okulun yetkilisi Anna Kihtenko ise Müslüman ailelerin rahatsız olmadığını öne sürdü. Sovyetler dağılırken kendini Hıristiyan tanımlayanlar yüzde 34'ken, bu rakam bugünlerde yüzde 56'ya çıktı. Yine de kiliseye hiç yolu düşmeyenlerin oranı yüzde 59, 'Ateistim' diyenlerin oranı yüzde 30'. (Dış Haberler)