Şambo'yu Galler Mahkemesi kurtardı

Britanya'nın Galler bölgesinde yaşarken nisanda verem teşhisi konulunca 'hayatı kararan' Hinduların kutsal boğası Şambo'nun 'hayatı şimdilik kurtuldu.'

LONDRA - Britanya'nın Galler bölgesinde yaşarken nisanda verem teşhisi konulunca 'hayatı kararan' Hinduların kutsal boğası Şambo'nun 'hayatı şimdilik kurtuldu.' Galler hükümetinin, 'hastalık şüphesi taşıyan hayvanların öldürülmesini' öngören Britanya yasaları uyarınca 'katledilmesi izni verilmesi' talebiyle başvurduğu mahkeme aksi karar verdi. Llanpumsaint kentindeki Skanda Vale tapınağındaki Şambo'nun yaşaması gerektiğine hükmedildi.
Hükümet yanlış
Hükümetle 'öldürülmesinin cinayet olduğunu' savunan Hindu cemaatinin karşı karşıya geldiği ve Şambo için ölüm kalım niteliğindeki davada, Cardiff Yüksek Mahkemesi şu karara vardı: "Hükümet, veremin yayılmasını kontrol altında tutmak için tek yolun altı yaşındaki boğayı öldürmek olduğunu kanıtlayamadı. Diğer hayvanlardan tecrit edilmiş Şambo'yu öldürme kararı yasadışıdır. Hükümet, veremin diğer hayvanlar ve hatta insanlara yayılma riskini en aza indirmek yerine boğayı öldürmek isteyerek yanlış yaklaşım sergilemiştir. Veremin insana bulaşma riski çok azdır ve diğer hayvanlar boğanın tecridiyle korunmuştur. Hükümet, boğanın öldürülmesi halinde, Hindu cemaatinin haklarının ihlal edileceğini düşünerek, Şambo'yu öldürmenin mi yoksa daha ehvenişer bir önlem almanının mı uygun düşeceğine karar vermeli. Şambo'yu öldürmek, Hindu cemaatinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden doğan dini inançlarını sergileme hakkının ihlali olacaktır.'
Şambo'nun nihai akıbeti cuma Londra'daki Temyiz Mahkemesi'nde belli olacak. Zira Galler hükümeti, 'Şambo'nun öldürülmesinin kamu sağlığı için gerekli' olduğu savıyla kararı temyize götüreceğini açıkladı. Hindular ise 'yaşamın kutsallığının temsilcisi' saydıkları Şambo için umutlandı. Britanya Hindu Forumu Başkanı Rameş Kallidai, kararı 'Britanya'daki dini ibadet tarihi açısından dönüm noktası' olarak niteleyip "Mahkeme, Şambo'nun öldürülmesinin cemaatimizin ibadet hakkının ihlali olacağını savunarak doğru karar verdi" dedi.