'Soykırım' hakkında Paris'te önemli karar

Paris İstisnaf Mahkemesi, Türkiye'nin Ermeni tezlerine yer verdiği için Ermeni derneklerinin 'soykırımı inkar suçu işlediği' gerekçesiyle açtığı davada Asliye Hukuk Mahkemesi'nin para cezasına çarptırdığı...

PARİS - Paris İstisnaf Mahkemesi, Türkiye'nin Ermeni tezlerine yer verdiği için Ermeni derneklerinin 'soykırımı inkar suçu işlediği' gerekçesiyle açtığı davada Asliye Hukuk Mahkemesi'nin para cezasına çarptırdığı QUID Ansiklopedisi'nin iptal başvurusunu haklı buldu. Yeni baskılarında Türk tezlerini çıkarması istenen QUID'in yayımcısı Robert Laffont Yayınevi'nin 'ifade özgürlüğüne aykırılık' savunmasını kabul eden mahkeme, 'QUID'in başkalarının görüşlerine yer vermekten sorumlu tutulamayacağına ve başka görüşlere yer vermenin soykırımı inkâr' anlamına gelmeyeceğine' hükmetti.
Hukukçular ise kararın Senato'da görüşülecek olan 'Ermeni soykırımını inkâr' tasarısının yasal dayanağını yok edebileceği savında. Zira Anayasa Mahkemesi, kararı içtihat olarak dikkat alırsa, tasarının iptalinin önü açılabilir. Davacılardan Ermeni Tezlerini Savunma Komitesi, kararı Yargıtay'a götüreceğini açıkladı.