Taliban anayasa hazırladı

Taliban, Afgan Devlet Başkanı'nınkine alternatif anayasa hazırladığını açıkladı.

KÂBİL - Taliban, Afgan Devlet Başkanı'nınkine alternatif anayasa hazırladığını açıkladı. Taliban anayasası, tıpkı resmi anayasa gibi 'şeriat hukuku'nu temel alıp 'Hiçbir yasa şeriata aykırı olamaz' hükmünü içeriyor.
23 sayfalık belgede ifade özgürlüğü 'Her Afgan'ın yasaya uygun olması şartıyla konuşarak, yazarak veya farklı yollarla görüşü doğrultusunda hislerini dışa vurma hakkı vardır' maddesiyle korunuyor. Ama 'İslami olmayan düşünceler kesinlikle yasaktır ve bu kuralı çiğneyenler şeriata göre cezalandırılacaktır' diye ekliyor. Herkese 'cihad yükümlülüğü' getirip kadınların eğitimine şeriat çerçevesinde izin veriyor. (Telegraph)