Türkler AB'ye rağmen AB'yi istiyor

Türkler AB'ye rağmen AB'yi istiyor
Türkler AB'ye rağmen AB'yi istiyor

?Akil Adamlar Komisyonu, dün Paris?teki basın toplantısında Fransız siyasileri Türkiye?nin üyelik sürecini desteklemeye çağırdı. FOTOĞRAF: REUTERS

Marshall Fonu'nun Transatlantik Eğilimler 2009 anketine göre, Türkiye'nin AB üyeliğine destek veren Türklerin oranı son bir yılda yüzde 42'den yüzde 48'e yükseldi. Türkiye'nin AB üyeliğine olumsuz bakan Avrupalıların oranı ise yüzde 28'den 32'ye çıktı. 27 AB üyesinden sadece 4'ü Türkiye'ye destek

BRÜKSEL - Alman Marshall Fonu’nun (GMF) Transatlantik Eğilimler 2009 anketinde Türkiye’nin AB üyeliğine destek verenlerin oranı Türkler arasında son bir yılda yüzde 42’den yüzde 48’e çıkarken, karşı çıkanlar yüzde 31’den yüzde 22’ye geriledi. ABD ve Türkiye ile AB üyeleri Almanya, Fransa, Britanya, İtalya, İspanya, Polonya, Romanya, Hollanda, Portekiz, Bulgaristan ve Slovakya’da yapılan kamuoyu yoklamasında Türkiye’nin AB üyeliğine olumsuz bakan Avrupalıların oranı yüzde 28’den 32’ye tırmanırken, destekleyenler yüzde 21’den 20’ye indi.
Türkiye’nin üyeliğine en büyük destek son bir yılda yüzde 42’yle Romanya’dan gelirken, aynı görüşteki Amerikalıların oranı yüzde 32’den yüzde 41’e çıktı. Türkiye’nin üyeliğine olumlu yaklaşanlar İspanya ve Hollanda’da yüzde 25, Britanya ve Portekiz’de yüzde 23, İtalya’da yüzde 22, Polonya ve Bulgaristan’da yüzde 18, Almanya’da yüzde 16, Fransa’da yüzde 12 ve Slovakya’da yüzde 9 oldu.
Türkiye’nin AB üyeliğine en güçlü muhalefet yüzde 48’le Fransa, yüzde 46’yla Almanya ve yüzde 38’le Hollanda’dan gelirken, ‘hayır’ kampı Bulgaristan’da yüzde 33, İtalya’da yüzde 32, Slovakya’da yüzde 28, Britanya’da yüzde 26, İspanya’da yüzde 20, Polonya’da yüzde 17, Portekiz’da yüzde 15 ve Romanya’da yüzde 10’a geriledi. ABD’de yüzde 7’de kaldı. Bu durumda Avrupa’da Türkiye’nin üyeliğini destekleyenlerin, karşı çıkanlardan yüksek çıktığı ülkeler sadece Romanya, Portekiz, İspanya ve Polonya olurken, Fransa’da hayırcılar ’evet’ diyenleri dörde katladı.
Araştırmanın en ilginç sonucu, Türkiye’ye karşı çıkan Avrupalıların, üyeliği olası görürken, üyelik isteyen Türklerin buna inanmamaları. ‘Türkiye’nin üyeliğini ihtimal dahilinde mi, ihtimal dışı mı?’ sorusunda Avrupalıların yüzde 54’ü ve Amerikalıların yüzde 50’si bunu muhtemel bulurken, olumsuz düşünenler Avrupa’da yüzde 40 ve ABD’de yüzde 26’da. 11 AB üyesinden sadece Fransa, Slovakya ve Bulgaristan’da Türkiye’nin üyeliğinin gerçekleşeceğini düşünenler azınlıkta. Türklerin yüzde 28’i üyeliğe ihtimal verirken, yüzde 65’i aksi fikirde. Bir yıl önceki ankette iyimserlerin oranı yüzde 26’ydı.
‘Türkiye’nin Batı ile yeterince ortak değer paylaşıp paylaşmadığı’ sorusunda, Türkiye’nin farklı kültürden geldiği için Batı ailesinin parçası olmadığı konusunda Romenler (yüzde 51) ve Amerikalılar (yüzde 39) dışında herkes hemfikir. Kendilerini Batı ailesinin parçası gören Türkler yüzde 34’te kalırken, yüzde 49 Türkiye’nin çok farklı değerlere sahip olduğu fikrinde. Türkiye’nin Batı’nın parçası olmadığını düşünenler Avrupa ortalamasında yüzde 59 çıkarken, bu oran Almanya’da yüzde 77’ye, Fransa’da yüzde 68’e, İtalya’da yüzde 63’e ve Hollanda’da yüzde 61’e ulaştı.

Obama dopingi
Ayrıca araştırmaya göre öönceki ABD Başkanı George W. Bush’un Avrupa’da yüzde 20 ve Türkiye’de yüzde 8 olan tasvib oranı Barack Obama döneminde Türkiye’de yüzde 50, Avrupa’da yüzde 83’e ulaştı. Obama’nın dış politikasına en çok desteği yüzde 92’yle Almanlar, yüzde 91’le İtalyanlar, yüzde 90’la Hollandalılar, yüzde 88’le Fransızlar ve yüzde 85’le İspanyollar verdi. Ayrıca ABD’ye sıcak bakanların oranı Türkiye’de yüzde 14’ten 28’e ve Avrupa’da yüzde 52’den 59’a tırmandı. Türkiye’de son bir yılda AB’ye olumlu bakanlar ise yüzde 33’ten 34’e çıktı.

Türkler NATO’yu sildi
Türkiye’nin güvenlği için NATO üyeliğini zorunlu gören Türklerin oranı bir yılda yüzde 38’den 35’e gerilerken, bu görüşe karşı çıkanlar yüzde 32’den 37’e yükseldi. NATO’yu vazgeçilmez görenlerin oranı Avrupa’da yüzde 60’tan 61’e ve ABD’de yüzde 59’dan 62’ye çıktı.
Türklerin yüzde 30’u Afganistan’daki askerlerin tamamen çekilmesini isterken, yüzde 20’lik kesim asker sayısının azaltılmasından yana. Asker sayısının artmasını isteyenler yüzde 14’te kalırken, yüzde 21 mevcut durumu onayladı. Afganistan’dan tamamen çekilme veya asker sayısını azaltmayı isteyenlerin oranı Avrupa’da yüzde 57’ye ulaşırken, takviye askere sadece yüzde 6 destek verdi. Afganistan’ın istikara kavuşacağını düşünenlerin oranı Türkiye’de yüzde 31, Avrupa’da yüzde 32’de kalırken, ABD’de yüzde 56’yı buldu. Irak’ın istikrara kavuşacağını düşünen Türklerin oranı yüzde 28’e inerken, aksi görüştekiler yüzde 55. Avrupalıların yüzde 62’si de Irak’ın istikrara kavuşamayacağı görüşünde. ABD’de ise yüzde 57’lik kitle istikrarın yakalanacağına inanırken, yüzde 37’lik kesim kötümser.
Avrupa ve ABD’lilerin sadece yüzde 5’i İran’ın ‘nükleer güç’ olarak kabulüne yanaşırken, bu oran Türkiye’de yüzde 29 çıktı. Askeri güç kullanımına itiraz Avrupa’da yüzde 53’e ulaşırken, ABD’de yüzde 29 ve Türkiye’de yüzde 17. Rusya’dan endişelenenlerin oranı Türkiye’de yüzde 35’ten 50’ye ve ABD’de yüzde 61’den 63’e yükselirken, Avrupa’da değişmeyerek yüzde 68’de kaldı. (aa, Radikal)