Türkler Almanya'ya bağlılık hissetmiyor

LONDRA - Avrupa’da ‘İslamlaşma’ korkusu artarken, milyarder spekülatör George Soros anket düzenletip Müslümanların ‘yurtseverliğini’ ölçtü. Yaşadıkları ülkeye en bağlı çıkan Britanyalı Müslümanlar olurken, Müslüman nüfusun çoğunu Türklerin oluşturduğu Almanya sonuncu geldi. Açık Toplum Enstitüsü’nün 2.5 yılda yaptığı anket Avrupa’da 11 kentteki 60 odak grubu ve 2 bin 200 Müslüman ile ayrıntılı söyleşilere dayanıyor. Buna göre, şeriat hukukuna da izin veren ada ülkesindeki Müslümanların yüzde 78’i kendini Britanyalı tanımlıyor. ‘Laikliğin kalesi’ Fransa’da ise bu tanımlamayı yapanların oranı yüzde 49. Almanya’da ise Müslümanların sadece yüzde 23’ü kendini Alman görüyor. Ankete göre dini inançların güçlü olmasının yurtseverlik hissiyle ilgisi yok. Fransa’da yurtseverliğin düşüklüğü sömürgeci geçmişe, Almanya’da ise vatandaşlığa 1990’larda izin verilmesine bağlanıyor. (Sunday Times)