Üyeliği hak etmiyorlar

AB, Orhan Pamuk davasını izlemek üzere Türkiye'ye bir heyet gönderdi. Orhan Pamuk Ermeni katliamından söz ettiği için yargıla-nıyor.
Haber: CHRISTIAN ORTNER / Arşivi

AB, Orhan Pamuk davasını izlemek üzere Türkiye'ye bir heyet gönderdi. Orhan Pamuk Ermeni katliamından söz ettiği için yargıla-nıyor. Türkiye'de söz konusu suçtan dolayı üç yıl hapse atılmak mümkün. Bu suç, gelecekteki AB üyesi ülkenin Ceza Yasası'nda, "Türklüğü aşağılamak" olarak geçiyor. Ancak yazarın beraat etmesi ya da hapse atılması veya davanın son anda Türkiye Adalet Bakanlığı tarafından iptal edilmesi, yaygın olan görüşün aksine, Türkiye'nin müzakere ya da AB üyeliği olgunluğu açısından hiç önem taşımıyor.
Brüksel'deki Komisyon davayı izlemek üzere giden gözlemcilerin seyahat masraflarından rahatlıkla tasarruf edebilirdi. Neden derseniz, söz konusu paragrafın yol açtığı bu skandal, Ankara'daki hükümetin şu sıralar dış politikada iyi bir izlenim bırakmayacağı için Pamuk'un hapse atılmaması yolunda yaptığı baskı sonucu, bir hâkim ya da savcının yumuşamasıyla ortadan kaybolmayacak.
Türkiye'de Ermenilere yapılan katliama, "Ermenilere katliam" denmesi cezaya tabi tutulduğu ve "Türklüğü aşağılamak" olarak algılandığından, hapse atılma tehlikesi arz ettiği sürece, söz konusu yasa yargı tarafından nasıl uygulanırsa uygulansın, Türkiye'nin AB'de işi yoktur ve müzakereler de gereksizdir. Bir hükümetin dış politika şartlarına bağlı olan ifade özgürlüğüne, ifade özgürlüğü denilemez. İfade özgürlüğü olmadan da AB üyeliği olamaz. (Avusturya gazetesi, 16 Aralık 2005)